Anime

Name Size Date
Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 (BS11 1280x720 x264 AAC) 3.11 GB 2023-04-01 14:18:38
Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 - 01 (BS11 1280x720 x264 AAC) 226.04 MB 2023-01-09 14:40:22
Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 - 02 (BS11 1280x720 x264 AAC) 245.34 MB 2023-01-17 10:14:46
Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 - 03 (BS11 1280x720 x264 AAC) 316.83 MB 2023-01-23 14:33:59
Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 - 04 (BS11 1280x720 x264 AAC) 244.01 MB 2023-01-30 22:19:37
Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 - 05 (BS11 1280x720 x264 AAC) 281.73 MB 2023-02-07 11:01:52
Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 - 06 (BS11 1280x720 x264 AAC) 223.55 MB 2023-02-15 11:47:50
Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 - 07 (BS11 1280x720 x264 AAC) 268.86 MB 2023-02-21 10:40:01
Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 - 08 (BS11 1280x720 x264 AAC) 266.37 MB 2023-03-01 03:36:41
Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 - 09 (BS11 1280x720 x264 AAC) 338.46 MB 2023-03-07 12:26:32
Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 - 10 (BS11 1280x720 x264 AAC) 251.09 MB 2023-03-14 12:03:08
Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 - 11 (BS11 1280x720 x264 AAC) 289.29 MB 2023-03-23 11:45:43
Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 - 12 (BS11 1280x720 x264 AAC) 232.53 MB 2023-03-28 08:02:48